ҚА 2020-2021

ҚА 2021-2022

Түсіндірме жазба

     Қорытынды аттестация бойынша барлық топтар мен мамандықтарға арналған қажетті құжаттар   біртекті болғандықтан 2 топ көшірмелері ұсынылды. Топтардың қамтылуы туралы мағлұматтар бұйрықта көрсетілген.

   2022-2023 оқу жылы қорытынды аттестациясы оқу жылы соңында жоспарланған.

   2020-2021 оқу жылында қорытынды аттестация  2020 жылғы 19 мамырдағы №5-13-2/1837-И  карантиндік шектеулер кезінде ТжКБ ұйымдарында аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру  және өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдарға,Алматы облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің хатына байланысты  «Платонус» оқу платформасы негізінде тестік тапсырмалар түрінде өткізілді және ол бұйрықта көрсетілді.