«Шелек политехникалық колледжінің» міндеті (миссиясы) 

  1. Өңірлік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті кәсіби қызметін дербес орындай алатын білікті мамандар даярлау, аймақтың экономикалық-әлеуметтік қажеттіліктеріне сәйкес білім алушының үздіксіз білім беру жүйесін дамыта отырып, азаматтық, рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, еңбекпен қамтылуына ықпал жасау.
    2) Өз мамандығы бойынша қажетті теориялық білім мен тәжірибесі бар білімді, білікті мамандар дайындау оларды қайта дайындау және біліктілігін көтеру
    3) Енбек нарығы мен жұмыс берушілердің талабын есепке ала отырып білікті мамандарды дайындаудың сапасын үнемі жетілдіру
    4)Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, техникалық және кәсіби орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының қызметін ақпараттандыру;